Hevosen lihaksisto osa 2. Porkkanavenytykset

Kaikessa jumppaamisessa tärkeimmät kysymykset ovat: mitä tehdään ja miksi tehdään? Näiden kahden perusteella voidaan päätellä miten tehdään. Venytykset ovat hevosen perusharjoittelua joiden tavoitteena on kehittää hevosen liikelaajuuksia ja lihaksistoa alueilta joille lajiharjoittelulla on vaikea vaikuttaa. Porkkanavenytyksien virallinen nimi on dynaamiset liikkuvuusharjoitukset (dynamic mobilisation exercises (DMEs)).

DMEs

Dynaamiset liikkuvuusharjoitukset (DME) ovat liikkeitä joissa aktivoidaan ja vahvistetaan hevosen tukirangan lihaksia tekemällä  laajoja kaula- ja rintarangan nikamia avaavia (mobilisoivia) liikkeitä. Hevonen tekee dynaamiset liikkuvuusharjoitukset vapaaehtoisesti itse.

Porkkanavenytykset
Porkkanavenytyksissä porkkana on ohjain ja motivaattori. Porkkanan sijaan voidaan käyttää pelkkää heinää. Heinästä voi muotoilla pidempiä paksuja ”tikkuja” jolloin hevonen pysyy venytyksessä pidempään ja ihmisen sormet pysyvät turvassa.

TEMPPU VAI JUMPPA?

Hevonen oppii porkkanavenytykset ensimmäisellä harjoituskerralla. Lähes jokaista hevosta joudutaan kuitenkin ohjaamaan että se tekisi liikkeet oikein. Porkkanavenytyksillä on voimakas vaikutus hevosen kehoon, joten ne ovat tehokasta jumppaa.

Porkkanavenytykset
Hevonen oppii nopeasti, porkkanavenytyksiä ei tarvitse opettaa hevoselle erikseen. Liikeratojen kanssa tulee olla tarkka, sillä hevonen valitsee itselleen helpoimman tavan venyttää mikä ei välttämättä ole se mitä me ihmiset haluamme.

Venytykset ei ole koskaan kilpailu. Venyttely on hevosen perusjumppaa jossa laatu korvaa 100% määrän. Yksikin laadukas toisto on hyödyllisempi kuin 10 sinnepäin.

PERUSHARJOITTELU

Perusharjoittelu on asia joka hevosmaailmassa unohtuu helposti. Hevosia pidetään luontaisina atleetteina, mitä ne ihmiseen verrattuna onkin, mutta jos vertaamme kahta hevosta keskenään voi näiden atleettien liikkuvuudessa olla valtava ero. Hevosen liikkuvuutta tulisikin verrata vain toiseen hevoseen, ei ihmiseen.

Liikkuvuusharjoittelulla mm. porkkanavenytyksillä pyritään lisäämään kehon kokonaisliikkuvuutta, joka auttaa lajitekniikan kehittämisessä. Heikolla kehon liikkuvuudella voiman tai vauhdin lisääminen altistaa (urheilu)vammoille.

Kumarrusvenytys
Porkkanavenytyksillä päästään jumppaamaan hevosta paikoista joihin lajiharjoittelulla ei päästä. Kumarrusvenytyksellä voidaan tutkitusti kasvattaa hevosen selkälihaksia ja lisätä selkä- ja kaularangan liikkuvuutta. 

LIIKKUVUUS

Liikkuvuus on yksilöllistä. Jokaisella hevosella on omanlaisensa liikkuvuus.

Liikkuvuuteen vaikuttaa todella moni asia, joista hevosen rakenne ja perintötekijät ovat listan kärjessä.

Liikkuvuus ei ole kehon stabiili tila, siihen vaikuttavat jatkuvasti sisäiset ja ulkoiset tekijät: kasvu, vanheneminen, sairaudet ja vammat, liikunta (laatu, määrä tai puute), ravinto, lihavuuskunto jopa luonne, elinympäristö jne.

Liikkuvuus on asia jota tulee tietoisesti pitää jatkuvasti yllä tai se heikkenee.

Hevosen venyttely
Vanhempien hevosten ja toipilaiden kanssa liikkuvuusharjoitukset nousee arvoon arvaamattomaan. Tämä on erittäin hyvä lapojen, kylkien ja pakaroiden venytys kaikille hevosille.

Liikkuvuus vs yliliikkuvuus

Hevonen saattaa venyä mitä ihmeellisimpiin asentoihin ja saada päänsä vaikka takapuoleen porkkanan perässä, mutta etenkin harjoittelematta olisi hyvä kysyä miksi?

Liikkuvuutta ei saa olla myöskään liikaa (puhutaan yliliikkuvuudesta) ja joskus ”hyvä venyminen” saattaakin kieliä ongelmista: hevosella voi olla nivelten yliliikkuvuutta, sillä voi olla lihasköyhyyttä jolloin mikään ei ”laita vastaan”, tai se voi tehdä kehollaan kiertoliikkeitä jolloin se käyttää vääriä lihaksia.

Jos hevosella on pitkä kaula ja lyhyt runko sen on helppo vain kaulaa kääntämällä ylettyä kauemmas kuin hevosen jolla on lyhyt kaula ja pitkä runko. 

MITÄ?

Dynaaminen liikkuvuusharjoittelu

Porkkanavenytykset on tehokas keino kehittää hevosen kehon liikkuvuutta, parantaa symmetriaa ja tasapainoa.

Hevonen rapsuttaa
Valtaosa hevosista pystyy venymään vaikeisiinkin asentoihin esimerkiksi rapsuttaessaan itseään. On kuitenkin hevosia jotka venyvät vain toiselle puolelle ja toisen puolen kylkeä rapsutetaan seinään tai pyydetään kaveria rapsuttamaan. 

Aktiivinen liikkuvuus: lihaksen voimantuottokyky suhteessa vastavaikuttajan venyvyyteen, esimerkiksi toinen kylki supistuu, toinen venyy. 

Aktiivista liikkuvuutta voidaan harjoittaa staattisesti tai dynaamisesti. Staattinen venytys tarkoittaa sitä että otan hevosen jalasta kiinni ja venytän, dynaaminen tarkoittaa sitä että pyydän hevosta venyttämään itse omaa jalkaansa (selkäänsä, kaulaansa tms.).

Hevosen passiivinen venytys
Passiivinen tai staattinen venytys tarkoittaa sitä että ihminen venyttää hevosen raajaa. Staattisten venytysten kanssa tulee olla tarkkana ettei venytä liikaa tai vinoon, jolloin kudosvaurion riski kasvaa. Kuva: Jenna Huotari
Kaula pitkäksi hevosella
Harvan hevosen tarvitsee venyttää kaulaa pitkäksi eteen, etenkin kouluratsuille tämä on erittäin hyvä kaulanliittymää avaava liike. Ilman porkkanaa, staattisesti vetämällä se voisi olla hankala toteuttaa.

Dynaaminen liikkuvuusharjoitus tarkoittaa siis sitä että pyydän hevosta jumppaamaan itse omaa kehoaan. 

MIKSI?

ROM (range of motion) liikelaajuus

Porkkanavenytykset ovat yksi tarkin ja nopein tapa tarkistaa hevosen liikeratojen laajuus ja symmetria. Lähes kaikilla hevosilla on puolieroja (ns. kätisyys, vasenkätinen vs oikeakätinen) jolloin porkkanavenytyksillä pääsee nopeasti tarkistamaan puolierot ja samalla myös paikallistamaan miltä alueelta mahdolliset liikerajoitukset tulevat.

Kun ongelma-alueet tai rajoitteet on paikallistettu voidaan venytyksillä lähteä kehittämään näitä alueita. Porkkanavenytyksillä päästään aktivoimaan lihaksia mitä hevonen käyttää vähemmän ja sitä kautta voidaan parantaa liikkeen laatua.

Säännöllinen harjoittelu

Kuten kaikessa harjoittelussa säännöllisyys on kaiken avain. Joskus ja juhannuksena tehdyt venytykset voivat johtaa jopa kudosten vaurioitumiseen, kun taas säännöllisellä harjoittelulla saadaan tutkitusti kehitettyä hevosen kehoa.

MITEN?

Venytyksiä on monia. Ensin tulisi selvittää MITÄ JA MIKSI halutaan venyttää, mitä halutaan kehittää, vasta sen perusteella voidaan päätellä MITEN venytyksiä lähdetään tekemään.

Oleellisin asia venytyksissä on oikeat ja suorat liikeradat. Eri tavoin tehdyt venytykset vaikuttavat eri kohtiin kehossa.

Venyttelevä hevonen
Venytyksistä liikkuvuusharjoituksista on hyötyä vain silloin kun niitä tehdään säännöllisesti ja tietoisesti: liikeradat ovat suoria ja niillä vaikutetaan niihin lihaksiin ja nikamiin mihin halutaan vaikuttaa. Hevonen itse valitsee itselleen helpoimman ja vaivattomimman tavan venyttää.
Leuka rintaan venytys
Leuka rintaan (ryntääseen) on erinomainen venytys ylälinjan ja lavan lihasten jumppaamiseen, etenkin yhdistettynä suoraksi eteen venytykseen. Tämä venytys on usein todella haastava hevosille ja vaatii harjoittelua. Vain harva hevonen pitää päänsä suorassa aluksi, lähes kaikki pyrkivät tulemaan pää vinossa, poski edellä kuten aiemmassa kuvassa jossa hevonen rapsuttaa rynnästään. Kuva: MW

Esimerkki yhdestä yleisestä porkkanavenytys”ongelmasta”:

Hevosella on ongelmia asetuksen ja kaulan taivutuksen kanssa. Hevonen ei asetu toiseen suuntaan kunnolla tai puoltaa.

Hevosen kanssa tehdään venytyksiä, mutta ei huolehdita siitä että sen pään ja kaulan liikerata pysyy suorana vaan haetaan ainoastaan isoja venytyksiä ja useita toistoja. Päädytään vahvistamaan väärää liikerataa ja lihaksia jotka vaikeuttavat asettumista entisestään. Lopputulos harjoitukselle on ongelman vahvistuminen.

Niskan venytys
Hevoset ovat mestareita kehittämään erilaisia kiertoliikeratoja etenkin niskaan, sieltä mennään mistä aita on matalin. Hevonen voi siis näennäisesti venyttää hienosti, mutta kuten tässä kuvassa pää onkin pikkusen vinossa jolloin hevonen tulee hieman poski edellä. Pään ”tilttaaminen” kertoo mm. niskan mahdollisesta liikerajoitteesta ja olisikin hyvä korjata heti. Jos venytyksiä jatkettaisiin pään ollessa hieman vinossa ei saataisi niitä tuloksia mitä jumpalla halutaan. Pyydä vain siihen saakka mihin hevonen pääsee ilman haitallista kiertoliikettä. Kuva: Jenna Huotari

YHTEENVETO PORKKANAVENYTYKSISTÄ:

  • Mitä tehdään: Dynaamisia liikkuvuusharjoituksia, hevonen venyttää itse omaa kehoaan, porkkana (tai heinä tms) toimii vain motivaattorina ja ohjaimena.
  • Miksi tehdäänHevosen liikelaajuuksien parantamiseksi, hevosen liikkuvuuden ja kehon elastisuuden ylläpitämiseksi. Liikkuvuusharjoituksilla kehittääkseen alueita joille muulla harjoittelulla voi olla haastavaa päästä. Porkkanavenytyksillä voidaan tarkistaa hevosen kehon tila ja paikallistaa mahdollisia kehollisia ongelmia.
  • Miten tehdään: rauhallisesti, tietoisesti, säännöllisesti. Huolehditaan suorista liikeradoista ja kohdistetaan liikkeet halutuille alueille kehossa. Vältetään ylivenytystä, repiviä ja riuhtovia liikkeitä.