Faskiat ja faskiaaliset hoidot

Faskiat ovat sidekudosta; jänne-, side- ja kalvorakenteita jotka sitovat meidän kehon kokonaisuudeksi. Faskiat yhdistävät lihakset luihin, tekevät meidän muodon ja ulkonäön. Faskioilla on suuri rooli voimantuotossa, kehonhallinnassa sekä liikkuvuudessa.

SIDEKUDOS KIRJAIMELLISESTI SITOO

Faskiat sitovat meidän kehon yhteen. Voitaisiin villisti sanoa että kehon sadat lihakset ja sisäelimet ovat yhden ison pussin sisällä omissa pienemmissä pusseissaan. Kaikki osat (nämä pussit) ovat tavalla tai toisella yhteydessä toisiinsa.

Faskiat ovat kollageenia, elastiinia, vettä ja hyaluronia eri muodoissa ja pitoisuuksissa. Faskiaa on sekä löyhää (löyhä sidekudos, pinnallinen ja syvä faskia) että tiivistä (mm. jänteet ja ligamentit).

Nivelsiteet ja ligamentit sitovat luut toisiinsa. Jänteet toimivat kuin marionette-nuken narut, ne kulkevat yleensä kahden tai useamman nivelen yli liikuttaakseen mm. raajoja.

KERROKSELLISUUS JA ”JUMIT”

Faskiat koostuvat kerroksissa joiden tulisi liikkua vapaasti suhteessa toisiinsa. Näiden kerrosten välissä kulkee verisuonia ja hermoja. Kun kerrokset pääsevät liikkumaan vapaasti aistinreseptorit välittävät erilaisten ärsykkeiden viestejä aivoille. Aivot tulkitsevat näitä viestejä asentoina, liikkeinä ja asentomuutoksina.

Kun kehoon tulee ”jumi”, nämä kerrokset eivät enää liikukaan vapaasti suhteessa toisiinsa, ja viestinvälitys muuttuu. Tästä voi seurata kipua sekä erilaisia toimintahäiriöitä kudoksessa ja asento- tai ihotuntomuutoksia. Verisuonten jäädessä ”puristuksiin” voi myös lämmönsäätely häiriintyä.

Kivun ja/tai toimintahäiriön seurauksena kipukohta voi herkistyä tai vaihtoehtoisesti ei reagoi lainkaan liikkeeseen (ns. liikerajoite). Refleksit heikkenee tai vaihtoehtoisesti yliherkistyy. 

Faskiat ovat voimakkaasti hermotettuja, erityisesti nivelalueilla. Hermot välittävät aivoille tiedon missä meidän raajat sijaitsevat, kuinka suurta voimaa tarvitsemme ja estävät esimerkiksi nivelten vääränlaiset liikkeet.

Hermojen ”puristuminen” kalvojen väliin saattaa johtaa sekä kipuun, liikkeen rajoittumiseen että asentotuntomuutoksiin (kuten kompurointiin tms.).

FASKIAALISET HOIDOT

Hoidon avulla pyritään normalisoimaan kehon jännitetilat vapauttamalla kalvojen väliset jännitteet. Tavoitteena on säilyttää kehon toimintakyky mahdollisimman hyvänä.

Koska faskian käsittely vaikuttaa sekä hermoihin, kudoksen nesteisyyteen vapauttamalla puristuksiin jääneet hermot ja verisuonet, vaikutetaan hoidolla suoraan verenkiertoon ja imunestekanaviin.

Käsittely saa aikaan asentotuntemusta aiheuttavan reaktion mikä laskee lihasjännitettä, eli lihas rentoutuu ja kalvojen välinen liike vapautuu. Rentoutumisen ja kalvojen liikkuvuuden tuntee kädellä, toisinaan näkee myös silmissä.

STECCO ANIMAL FASCIAL MANIPULATION® AFM

Faskiamanipulaation ydinajatuksena on hoitaa anatomisten liikesuuntien mukaisesti syvän faskian toimintahäiriöitä.

Keho jaetaan liikesuuntien mukaan segmentteihin ja hoidossa valitaan tutkimuksen perusteella ongelmallisin segmentti joka hoidetaan protokollan mukaisesti. 

HEVOSET VASTAAVAT HYVIN STECCO FASKIAMANIPULAATIOON®

Hevosilla kalvo- ja jännejärjestelmä on erityisen suuressa roolissa. Hevonen hyödyntävät ihmistä tehokkaammin kalvojen ja jänteiden elastista energiaa.

Hevoset vastaavat AFM hoitoon erittäin hyvin. Hoito käy ”jumien” avaamiseen, ongelmien paikallistamiseen, liikeratojen parantamiseen, kompensaatioiden korjaamiseen, kuntoutukseen ja kehon hyvinvoinnin ylläpitoon. 

Jos hevosella on pitkäaikaisia ongelmia, taustalla vammautumista, liikeratavirheitä tai sairauksia olisi suositeltavaa hoitaa hevonen säännöllisesti vähintään 3 viikon välein, jolloin kaikki ongelmalliset liikesuunnat saadaan hoidettua ja hoidoilla olisi mahdollisimman pitkäaikaiset ja laajat vaikutukset.


Lisää aiheesta

Stecco Fascial Manipulation®

Fasciamanipulaatiosta suomeksi

Hevosen asentotunto

Hevosen rentous ja kehon mekanismit

HEVOSKOULUTUS.FI – hevosalan kurssit netissä! – erityisesti kurssit hevosen jänteistä ja jännevammoista, sekä hevosen selän biomekaniikka kertovat enemmän hevosen jänne- ja kalvojärjestelmän toiminnasta ja merkityksestä liikkeen tuottamisen kannalta. Kurssit ovat hyödyllisiä liikkeen kehittämisen ja vammojen ennaltaehkäisyn näkökulmasta, mutta myös kuntoutukseen sekä hevosen liikkeen tuottamisen kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen.